Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 marca 2012 r. uchwałą senatu nr 19/2012, zmieniony uchwałą senatu nr 32/2012 z 27 kwietnia 2012 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


plik PDF Regulamin studiów tekst jednolity 2012 rok plik PDF, 224.29 KB
2012-06-11 08:19
Wytworzył:
Dział Organizacji Studiów
Data opublikowania:
2012-06-11 08:20
Data ostatniej aktualizacji:
2012-06-11 08:20