Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się, w załączeniu do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych.

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone zarządzeniami rektora: nr 153/2009 z 28 lipca 2009 r., nr 32/2010 z 10 marca 2010 r., nr 103/2010 z 25 czerwca 2010 r., nr 138/2010 z 14 października 2010 r., nr 62/2012 z 27 kwietnia 2012 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz
Tekst jednolity zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych z załącznikami

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2012-08-10 09:20
Data ostatniej aktualizacji:
2012-08-10 09:20