Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 1/2012 Kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 08.10.2012 roku

w sprawie wydatkowania środków z działalności statutowej z dotacji 2011 rokuZwracam się z uprzejmą prośbą do dyrektorów/kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych o dokonanie analizy realizowanych w instytucie/katedrze zadań badawczych, finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność statutową w roku 2011. Z analizy ewidencji księgowej wynika, że jednostki posiadają jeszcze niewykorzystane środki z dotacji 2011 roku.

Proszę zatem o spowodowanie wydatkowania tych środków do 31.10.2012 r.

Sprawdzenia i uzgodnienia zrealizowanych wydatków należy dokonać w Dziale Księgowości Finansowej.

Kwestor

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba


Wytworzył:
Wioletta Fałowska
Data opublikowania:
2012-12-17 09:10
Data ostatniej aktualizacji:
2012-12-17 14:40