Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 2/2012 Kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 08.10.2012 roku

w sprawie opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz stosowania zarządzenia nr 255/2009 rektora
  1. Z dniem 15.10.2012 r. wprowadza się ujednolicony sposób opisywania dokumentów finansowo- księgowych wg załączonego wzoru nr 1. Zaleca się, jeśli format dokumentu pozwala na to, nadrukowanie na odwrocie faktury i wypełnianie wskazanych pozycji.

  2. Opis dokumentów księgowych powinien znajdować się na rewersie (odwrotna strona dokumentu). W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na dokonanie właściwego opisu, opisu dokumentu finansowego można dokonać na dodatkowym odrębnym papierowym załączniku wg wzoru nr 2. W takim przypadku należy dokonać na rewersie dokumentu finansowo-księgowego adnotacji o załączniku wg wzoru nr 2 posiadającym dodatkowa informację:
    „ Załącznik nr … do faktury nr…………….z dnia…………na kwotę………………”. Opis musi być w sposób trwały złączony z dokumentem finansowo- księgowym.

  3.  Od dnia 15.10.2012 r. dokumenty finansowo-księgowe, dostarczane do Działu Księgowości Finansowej, bez prawidłowego opisu, będą zwracane celem dokonania prawidłowego, zgodnego ze wzorem opisu.

  4. Treść komunikatu nie dotyczy dokumentów finansowo- księgowych dotyczących projektów UE.

Kwestor

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba


dokument Word wzór 1 – opis na fakturze dokument Word, 43.50 KB
2012-12-17 15:00
dokument Word wzór 2 – opis na fakturze dokument Word, 44.50 KB
2012-12-17 15:00
Wytworzył:
Wioletta Fałowska
Data opublikowania:
2012-12-17 15:04
Data ostatniej aktualizacji:
2012-12-18 08:37