Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 1/2013 Kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11stycznia 2013 roku

w sprawie rozliczania studiów podyplomowych i specjalizacyjnych, konferencji, szkoleń i kursów realizowanych w roku 2012  1. Rozliczenia kosztów dotyczących realizacji studiów podyplomowych, specjalizacyjnych, konferencji , szkoleń i kursów za rok 2012 proszę dokonywać w oparciu o załączony wzór.

  2. Rozliczanie ww działań następuje zgodnie z zarządzeniem nr 4/2005 oraz nr 160/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  3. Przed złożeniem pisma o rozliczenie należy uzgodnić z Kwesturą koszty i przychody.

  4.  Rozliczenia studiów podyplomowych i specjalizacyjnych, konferencji, szkoleń i kursów należy dokonać do dnia 25 stycznia 2013 roku.


Kwestor
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba


dokument Word wzór rozliczenia subkonta SP, SS, KN, KiS dokument Word, 31.00 KB
2013-01-11 12:12
Wytworzył:
Wioletta Falowska
Data opublikowania:
2013-01-11 12:03
Data ostatniej aktualizacji:
2013-01-11 12:16