Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie sprostowania błędu w uchwale senatu nr 169/2012 z dnia 30 listopada 2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prostuje się błąd zawarty w § 1 uchwały senatu nr 169/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w następujący sposób:

1.    W § 1 wyżej wymienionej uchwały zamiast słów: „Aleksander Kuc” wpisuje się słowa: „Aleksander Kut”.

                                    

Rektor  

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-01-15 08:43
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-22 09:24