Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 24 lutego 2012 roku uchwałą senatu nr 7/2012 uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami senatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

  1. nr 179/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
  2. nr 19/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz
plik PDF Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst jednolity plik PDF, 305.78 KB
2013-04-10 13:19
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2013-04-04 08:29
Data ostatniej aktualizacji:
2013-04-10 13:20