Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 152/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno – upowszechniającej w internecie i prasie w ramach projektu pt. „PI-Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-291/11-00)
UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2013-09-26 11:31
Data ostatniej aktualizacji:
2013-12-12 09:47