Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 171/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 października 2013 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatu do anestezji wziewnej dla jednostki organizacyjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2013-10-29 09:01
Data ostatniej aktualizacji:
2013-12-12 09:39