Rzeczpospolita Polska

Regulamin pracy UPWrRegulamin pracy – wprowadzony zarządzeniem nr 200/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 65/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia  16 kwietnia 2014 roku oraz zarządzeniem nr 148/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku

Data opublikowania:
2013-12-04 09:45
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-05 12:25