Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 210/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usługi szkoleniowej polegającej na zapewnieniu kadry merytorycznej studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła energii i Gospodarki odpadami” na potrzeby projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL.0403.00-00-164/12-00UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-01-07 10:32
Data ostatniej aktualizacji:
2014-01-07 10:32