Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2014 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji w zakresie przeliczenia zebranych środków pieniężnych ze sprzedaży katalogów oraz wpłat za wylicytowane dzieła


§ 1

W związku z organizacją Koncertu Noworocznego, powołuje doraźną komisję do przeliczenia zebranych środków pieniężnych za sprzedaż katalogów oraz wpłat za wylicytowane dzieła.

§ 2

Do przeprowadzenia ww. czynności powołuje komisję w składzie:

  1. Jolanta Just-Maruszewska – przewodnicząca
  2. Ewa Gajewska – członek
  3. Małgorzata Skuza – członek.

§ 3

Zadania komisji:

  1. Nadzór nad prawidłowością zabezpieczenia puszek,
  2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia sprzedaży,
  3. Przeliczenie oraz przekazanie do Kasy Uczelni zebranych środków pieniężnych.

§ 4

  1. Po zakończeniu zbiórki w dniu 10 stycznia 2014 r. Komisja zaplombuje oraz przekaże protokołem puszki do Kasy Uczelni w formie depozytu.
  2. W następny dzień roboczy po zakończeniu Koncertu tj. 13 stycznia 2014 r. , puszki oraz zdeponowana gotówka zostaną odebrane przez komisję z Kasy Uczelni, oraz zostanie komisyjnie przeliczona ich zawartość. Po przeliczeniu i sporządzeniu protokołu z otwarcia puszek, Komisja wpłaci zebraną kwotę do Kasy Uczelni.

§ 5

Komisja sporządzi protokół z otwarcia puszek za sprzedaż katalogów, oraz przeliczenia zebranych środków z licytacji podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.


Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Załącznik

dokument Word 2007 wzór protokołu dokument Word 2007, 11.16 KB
2014-01-10 09:11
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2014-01-10 09:12
Data ostatniej aktualizacji:
2014-01-10 09:12