Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej z podziałem na 6 części: 1. Sukcesywna dostawa materiałów histopatologicznych 2. Sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych 3. Sukcesywna dostawa materiałów medycznych 4. Sukcesywna dostawa narzędzi chirurgiczno-sekcyjnych 5. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych 6. Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych
UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-01-10 10:28
Data ostatniej aktualizacji:
2014-01-10 11:14