Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania dotyczącego przygotowania i dostawy materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowania do druku, druk i dostawa publikacji dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.04.01.01.-00-198/09-04)UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-01-30 12:44
Data ostatniej aktualizacji:
2014-01-30 12:44