Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 31/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: 1. sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników do biologii molekularnej 2. sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR Powyższe postępowania zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” POIG.01.03.01-02-080/12UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-02-28 09:51
Data ostatniej aktualizacji:
2014-02-28 09:51