Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii WeterynaryjnejUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-04-10 08:41
Data ostatniej aktualizacji:
2014-04-10 08:41