Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa środków leczniczych i materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-04-17 07:43
Data ostatniej aktualizacji:
2014-04-17 07:43