Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 71/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna usługa introligatorska, druku i dostawy dyplomów ukończenia studiów, indeksów doktoranta oraz okładek do suplementów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-05-05 09:30
Data ostatniej aktualizacji:
2014-05-05 09:30