Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 90/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem będzie sukcesywna dostawa odczynników, podłoży mikrobiologicznych (cz. 1), materiałów laboratoryjnych (cz. 2) w ramach projektu nr POIG.01.04.00-24-133/11 pt.” Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z podziałem na częściUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Data opublikowania:
2014-06-03 10:20
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-03 10:20