Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 102/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa systemu bezpośredniego i zdatnego monitoringu geodezyjnego: Część nr 1: Dron (UVA) fotogrametryczny wraz z oprogramowaniem sterującym – bezzałogowy, wielowirnikowy system fotogrametryczny wraz z tachimetrem skanującym i instrumentami GNSS do pomiarów fotopunktów. Część nr2: System monitoringu strukturalnego, składający się z oprogramowania, stacji komputerowej, sensorów geodezyjnych, geotechnicznych i meteorologicznych oraz urządzeń pozwalających na pełną funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -1, na tarasie oraz na dachu budynku Geo-Info-Hydro. Dostawa wraz z montażemUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-07-02 12:25
Data ostatniej aktualizacji:
2014-07-02 12:25