Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 147/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa analizatorów na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko , Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – z podziałem na 4 części
UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-10-13 11:23
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-13 11:23