Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 148/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa z podziałem na 5 części na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” : 1. Mikroskop konfokalny 2.Mikroskop fluorescencyjny 3.Zestaw do automatycznej analizy obrazu cząstek zawiesiny 4.Automatyczny mikroskop stereoskopowy 5.Spektrofotometr podczerwieni FT-IR sprzężony z mikroskopem pozwalającym na obserwację w trybie widzialnym
UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-10-13 11:33
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-13 11:33