Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 roku

w sprawie zasad organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


plik PDF Zarządzenie nr 153/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 roku plik PDF, 275.75 KB
2014-10-17 10:48

Uwaga!

Zmianie uległ załącznik nr 1 do zarządzenia – vide zarządzenie nr 44/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Zmianie uległy § 15 zarządzenia oraz załącznik nr 18 do zarządzenia – vide zarządzenie nr 53/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2016 roku

Zmianie uległ załącznik nr 2 do zarządzenia – vide zarządzenie nr 105/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2016 roku


Załączniki

dokument Word załącznik nr 1 – oświadczenie nauczycieli dokument Word, 33.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 2 – opis efektów kształcenia dokument Word, 119.00 KB
2014-10-17 10:49
arkusz Excel załącznik nr 3 – plan studiów pierwszego stopnia arkusz Excel, 46.00 KB
2014-10-17 10:49
arkusz Excel załącznik nr 3a – plan studiów drugiego stopnia arkusz Excel, 36.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 4 – tekst ślubowania studentów dokument Word, 29.50 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 5 – powołanie i obowiązki opiekuna roku/kierunku dokument Word, 31.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 6 – karta okresowych osiągnięć studenta dokument Word, 59.50 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 6a – karta okresowych osiągnięć studenta (e-dziekanat) dokument Word, 34.50 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 7 – protokół zaliczenia przedmiotu dokument Word, 39.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 7a – protokół zaliczenia przedmiotu kończącego się zaliczeniem wykładu (e-dziekanat) dokument Word, 42.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 8 – dokumentowanie efektów kształcenia na zajęciach praktycznych dokument Word, 79.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 9 – ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem studiów I stopnia dokument Word, 89.50 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 9a – ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem studiów II stopnia dokument Word, 93.50 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 9b – ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem jednolitych studiów magisterskich dokument Word, 96.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 10 – ankieta ewaluacyjna po ukończeniu studiów pierwszego stopnia dokument Word, 93.00 KB
2014-10-17 10:49
dokument Word załącznik nr 10a – ankieta ewaluacyjna po ukończeniu studiów drugiego stopnia dokument Word, 111.00 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 10b – ankieta ewaluacyjna po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich dokument Word, 113.50 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 11 – zasady przygotowania nauczycieli i studentów do zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasady oceny i archiwizacji efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów dokument Word, 35.00 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 11a – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie Moodle dokument Word, 34.50 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 12 – protokół egzaminu dyplomowego dokument Word, 24.50 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word 2007 załącznik nr 13 – ocena pracy dyplomowej dokument Word 2007, 13.22 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word 2007 załącznik nr 14 – porozumienie w sprawie realizacji praktyki przez studenta dokument Word 2007, 20.49 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 15 – skierowanie na praktyki dokument Word, 32.50 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 16 – wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w j. polskim dokument Word, 31.00 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 16a – Application for student ID card dokument Word, 29.50 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 17 – karta zobowiązań studenta dokument Word, 37.50 KB
2014-10-17 10:51
dokument Word załącznik nr 18 – opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych dokument Word, 67.50 KB
2014-10-17 10:51
Data opublikowania:
2014-10-17 11:55
Data ostatniej aktualizacji:
2016-11-29 13:25