Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 166/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego , którego przedmiotem jest dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Geo-Info-HydroUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-11-18 10:23
Data ostatniej aktualizacji:
2014-11-18 10:23