Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 24 lutego 2012 roku uchwałą senatu nr 7/2012 uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami senatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
  1. nr 179/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
  2. nr 19/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
  3. nr 48/2013 z dnia 24 maja 2013 r.
  4. nr 93/2013 z dnia 25 października 2013 r.
  5. nr 113/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
  6. nr 17/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
  7. nr 43/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
  8. nr 114/2014 z dnia 24 października 2014 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Załączniki

plik PDF Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst jednolity plik PDF, 402.31 KB
2014-12-04 09:13
plik PDF Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – załącznik nr 1 plik PDF, 138.48 KB
2014-12-04 09:13
plik PDF Regulamin rady wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – załącznik nr 2 plik PDF, 113.70 KB
2014-12-04 09:13
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2014-12-04 09:19
Data ostatniej aktualizacji:
2014-12-04 09:19