Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 181/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa w 5 częściach akcesoriów, oprzyrządowania i sprzętu geodezyjnego: Część nr 1 – akcesoria geodezyjne Część nr 2 – sprzęt geodezyjny Część nr 3 – oprzyrządowanie pomiarowe Część nr 4 – libelle elektroniczne – 8 szt. Część nr 5 – łaty niwelacyjne – 14 szt. Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.:”Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012 r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2014-12-18 11:50
Data ostatniej aktualizacji:
2014-12-18 11:50