Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji w zakresie przeliczenia zebranych środków pieniężnych ze sprzedaży katalogów oraz wpłat za wylicytowane dzieła


§ 1

W związku z organizacją Koncertu Noworocznego, powołuję doraźną komisję do przeliczenia zebranych środków pieniężnych za sprzedaż katalogów oraz wpłat za wylicytowane dzieła.

§ 2

Do przeprowadzenia ww. czynności powołuję komisję w składzie:

  1. Jolanta Just-Maruszewska – Przewodniczący
  2. Ewa Gajewska – Członek
  3. Małgorzata Skuza – Członek

§ 3

Zadania komisji:

  1. Nadzór nad prawidłowością zabezpieczenia puszek
  2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia sprzedaży
  3. Przeliczenie oraz przekazanie do Kasy Uczelni zebranych środków pieniężnych

§ 4

  1. Po zakończeniu zbiórki w dniu 9 stycznia 2015r. Komisja zaplombuje oraz przekaże protokołem puszki do Kasy Uczelni w formie depozytu.
  2. W następny dzień roboczy po zakończeniu Koncertu, tj. 12 stycznia 2015r., puszki oraz zdeponowana gotówka zostaną odebrane przez komisję z Kasy Uczelni oraz zostanie komisyjnie przeliczona ich zawartość. Po przeliczeniu i sporządzeniu protokołu z otwarcia puszek, Komisja wpłaci zebraną kwotę do Kasy Uczelni.

§ 5

Komisja sporządzi protokół z otwarcia puszek za sprzedaż katalogów, oraz przeliczenia zebranych środków z licytacji podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Załącznik

dokument Word 2007 Protokół z otwarcia puszek za sprzedaż katalogów oraz przeliczenia zebranych środków pieniężnych z licytacji podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dokument Word 2007, 11.67 KB
2015-01-12 08:22
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2015-01-12 08:24
Data ostatniej aktualizacji:
2015-01-12 08:24