Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” POIG.01.03.01-02-080/12UWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2015-02-26 11:11
Data ostatniej aktualizacji:
2015-02-26 11:11