Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja auli AZ Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu polegającą na: a) dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń audiowizualnych w zestawach; b) dostawie przenośnego zestawu nagłaśniającego; c) dostawie zestawu nagrywającego w standardzie HDUWAGA

 

 

Treść dokumentu jest niedostępna

 

 

Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2015-08-03 08:17
Data ostatniej aktualizacji:
2015-08-03 08:17