Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia warunków przygotowywania materiałów informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), § 18 ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 17 ust. 3 pkt 4 lit. c oraz § 61 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ze zm. ustala się iż:

1) wszelkie materiały o charakterze informacyjno-promocyjnym i promocyjnym, w tym np.: ulotki, broszury, foldery, powinny być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uczelni;

2) projekty materiałów informacyjno-promocyjnych i promocyjnych zlecane do produkcji przez jednostki UPWr wymagają wcześniejszej akceptacji Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji;

3) przy zlecaniu produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych należy przestrzegać zasady wyboru najkorzystniejszej oferty uwzględniającej bilans ceny i innych kryteriów, takich jak: jakość, termin wykonania, zastosowane technologie, itp. przy czym druk materiałów informacyjno-promocyjnych i promocyjnych wykonywanych zewnętrznie obejmuje zlecenia związane z realizacją bieżących działań Biura Informacji Promocji i Rekrutacji i organizacji studenckich.


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2015-08-31 08:57
Data ostatniej aktualizacji:
2015-08-31 08:57