Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), §18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 roku

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone:
Zarządzeniem nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2008 roku.
Zarządzeniem nr 120/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 października 2008 roku.
Zarządzeniem nr 145/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2008 roku.
Zarządzeniem nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 roku.
Zarządzenie nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.
Zarządzeniem nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 roku.
Zarządzeniem nr 130/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2015 roku


Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz
dokument Word Regulamin ZFŚS dokument Word, 241.50 KB
2016-02-03 10:16
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2016-02-03 10:17
Data ostatniej aktualizacji:
2016-02-03 10:17