Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie Regulamin obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc obowiązującą Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ wprowadzony zarządzeniem nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2015 roku.


Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
plik PDF Regulamin obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UPWr w ramach programu Erasmus+ plik PDF, 229.27 KB
2017-01-09 08:04

UWAGA!

Akt prawny stracił moc – vide zarządzenie nr 142/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2018 r.

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-01-09 08:05
Data ostatniej aktualizacji:
2018-11-16 11:50