Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 1/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku

zmieniająca Uchwałę nr 85/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 202 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały nr NK/1/2016 Konwentu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 01.12.2016 r., stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab.inż.Tadeusz Trziszka 

plik PDF Załącznik do Uchwały nr 1/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2017 roku plik PDF, 25.21 MB
2017-02-03 13:46
Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-02-03 13:50
Data ostatniej aktualizacji:
2017-02-03 13:50