Rzeczpospolita Polska

Obwieszczenie nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami), §18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 24 lutego 2012 roku uchwałą senatu nr 7/2012 uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami senatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
 1. nr 179/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
 2. nr 19/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
 3. nr 48/2013 z dnia 24 maja 2013 r.
 4. nr 93/2013 z dnia 25 października 2013 r.
 5. nr 113/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 6. nr 17/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
 7. nr 43/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
 8. nr 114/2014 z dnia 24 października 2014 r.
 9. nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.
 10. nr 20/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
 11. nr 67/2015 z dnia 28 września 2015 r.
 12. nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
 13. nr 24/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
 14. nr 45/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
 15. nr 134/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
 16. nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
 17. nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 r.


Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
plik PDF Statut - tekst jednolity plik PDF, 480.93 KB
2017-09-04 08:01

UWAGA!

Akt prawny uległ zmianie:

 • uchwałą nr 55/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 • uchwałą nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 roku

Wytworzył:
Grażyna Grzesiuła
Data opublikowania:
2017-09-04 07:52
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-31 11:04