Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 1/2018 Kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Z dnia 12.01.2018

W sprawie : rozliczania i zamykania projektów.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi rozliczania projektów:
B090 Umowy z podmiotami gospodarczymi,
D080 Studia podyplomowe,
D090 Studia specjalizacyjne,
D110 Kursy, szkolenia,
D120 Konferencje, sympozja,

informuję , iż zgodnie z treścią §4 ust.10 poz.2 Zarządzenia Rektora nr 253/2009 Zasady (polityki) rachunkowości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (ze zmianami), oraz §14 ust.1b Zarządzenia Rektora nr 254/2009 Zasady gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nadwyżka przychodów nad kosztami ogółem, po pomniejszeniu o koszty pośrednie projektu, jest przychodem działalności dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej, w której jest realizowany w/w projekt.


Kwestor

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
Wytworzył:
Urszula Paszkowska-Szczerba
Data wyworzenia:
2018-01-12
Opublikował w BIP:
Karolina Gerlicz
Data opublikowania:
2018-01-22 13:40
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-22 13:40