Rzeczpospolita Polska

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

/UPWR/SkrytkaESP

Data opublikowania:
2018-04-16 09:30
Data ostatniej aktualizacji:
2018-04-16 10:40