Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 r. (ze zm.) dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także § 6 uchwały nr 96/2012 Senatu UPWR we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UPWr, zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 r. (ze zm.) dotyczącego realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

  • zmienia się załącznik 1 – zasady Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
  • dodaje się załącznik 16 – zadania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
  • dodaje się załącznik 16a – protokół realizacji zawodowych praktyk studenckich
  • dodaje się załącznik 16b – protokół oceny procedury dyplomowania
  • dodaje się załącznik 17 – zadania Rektorskiej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


dokument Word Załącznik nr 1 – Zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokument Word, 59.50 KB
2018-05-16 15:06
dokument Word Załącznik nr 16 – Zadania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (poziom II) dokument Word, 99.50 KB
2018-05-16 15:06
dokument Word Załącznik nr 16a – Protokół oceny realizacji zawodowych praktyk studenckich dokument Word, 61.00 KB
2018-05-16 15:06
dokument Word Załącznik nr 16b – Protokół oceny procedury dyplomowania dokument Word, 37.50 KB
2018-05-16 15:06
dokument Word Załącznik nr 17 – Zadania Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (poziom III) dokument Word, 47.00 KB
2018-05-16 15:06
Wytworzył:
Patrycja Krzemieniec
Data wyworzenia:
2018-05-14
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2018-05-16 16:15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-16 16:15