Rzeczpospolita Polska

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


masz_glos_www_1


Od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych, w której studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania. Jest też miejsce na własne uwagi.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia z zakończonego właśnie semestru. Na prośbę studentów czas trwania ankietyzacji został przedłużony o dwa dni. Po wypełnieniu ankiety będzie można sprawdzić, jak te same zajęcia ocenili inni.

Wszystkie ankiety będą anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 45% studentów z każdego kierunku studiów (i 40% w przypadku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ze względu na znacznie większą liczbę ankiet przypadającą na jednego studenta) wypełni ankiety otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.

W ankietyzacji w poprzednim semestrze dzień wolny zdobyły dwa wydziały, a na każdym wydziale został wyłoniony najlepiej oceniany przez studentów prowadzący.

W przypadku negatywnej oceny zajęć (przy minimum 20% wypełnionych ankiet) dziekan zarządza ich hospitację, a wyniki ankiet są brane pod uwagę przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.Zdobywców dnia wolnego, wstępne wyniki ankiet i najlepiej ocenianych prowadzących z każdego wydziału przedstawimy na stronie uczelni na początku października.