Rzeczpospolita Polska

Centrum Analiz Jakości Środowiskacentrum_analiz_jakos_ci_s_rodowiska__2_Analiza jakości środowiska - wód, ścieków, gleb, odpadów, materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego


Centrum Analiz Jakości Środowiska we Wrocławiu oferuje analizy fizykochemiczne próbek środowiskowych: wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i innych.

Oznaczenia wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz metodami referencyjnymi określonymi polskim prawem. Ciągle poszerzamy obszar naszej działalności zwracając szczególną uwagę na potrzeby Klientów oraz rzetelne badanie jakości środowiska.

Zatrudniona w naszym laboratorium kadra posiada odpowiednie kwalifikacje i bogate doświadczenie w zakresie prac laboratoryjnych. Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach w dziedzinach związanych z działalnością Laboratorium.

Laboratorium wykonuje również badania specjalne z zakresu ochrony środowiska mieszczące się w możliwościach badawczych, według metod uzgodnionych z klientem. Działamy na terenie Wrocławia oraz jego okolic.ab1293_pca

Akredytowane laboratorium jakości środowiska

Centrum Analiz Jakości Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzoną certyfikatem AB 1293 zgodną z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wdrożony i stale doskonalony system zarządzania jakością, profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura dają gwarancję wysokiej jakości i rzetelności wykonywanych przez nas badań. Uczestniczymy w licznych badaniach biegłości, w których uzyskujemy wyniki zadowalające, co potwierdza wiarygodność naszych wyników.

Nieustannie poszerzamy naszą ofertę, zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług.


Centrum Analiz Jakości Środowiska oferuje akredytowane analizy fizykochemiczne:

 • wód i ścieków w zakresie:
  pH, przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna, barwa, zasadowość ogólna, zawiesina ogólna, sześciowartościowy chrom, zawartość anionów metodą chromatografii jonowej i metodami spektrofotometrycznymi, Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT), zawartość metali ciężkich metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), zawartości rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

 • gleb i osadów ściekowych w zakresie:
  pH, sucha masa i sucha pozostałość, zawartości metali ciężkich metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), zawartości rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji, zawartości azotu azotowego i amonowego metodą spektrofotometryczną.

 • odpadów i kompostów w zakresie:
  sucha pozostałość, straty prażenia, aktywność oddechowa (AT4) – parametry określające przydatność stabilizatów po procesie mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów.

 • materiału roślinnego w zakresie zawartości rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

Wykonujemy również analizy fizykochemiczne nie objęte zakresem akredytacji:

 • Wód i ścieków, roztworów wodnych, wyciągów glebowych w zakresie:
  zawartości pierwiastków metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT-5) i zawartość tlenu rozpuszczonego, zawartość ogólnego węgla rozpuszczonego (RWO) i ogólnego węgla organicznego (OWO), zawartość substancji rozpuszczonych (TDS), ilość substancji ekstrahujących się eterem naftowym, zawartość azotu ogólnego, cyjanków wolnych i związanych, krzemionki, fluorków, siarczanów i inne.

 • Gleb i osadów ściekowych, materiału roślinnego, materiału zwierzęcego, odpadów i inne w zakresie:
  zawartość substancji organicznej, popiołu, zawartości pierwiastków metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES), zawartości przyswajalnych form pierwiastków, zawartości azotu i węgla całkowitego (analiza elementarna), zawartość białka, wartość energetyczna metodą obliczeniową i inne.


Kontakt

Centrum Analiz Jakości Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 24a (p.010a)

50-363 Wrocław


tel./fax 71 320 1547
e-mail:

badania_srodowiskowe_woda

badania_srodowiskowe_www