Rzeczpospolita Polska

Działalność statutowa

Lp.
 

Rodzaj dokumentu

 

Termin złożenia
w Dziale Nauki

 

Termin złożenia
w MNiSW

1.  


Wniosek o przyznanie dotacji na podstawową
działalność statutową – pobierz


                        
30 czerwca

     (4 egz.)        

15 lipca

(2 egz.)

2.  


Ankieta jednostki naukowej – pobierz


    —     
 

 15 lipca

(1 egz. + wersja elektroniczna)

3.

Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego
urządzenia badawczego – pobierz

5 września

15 września

 4.  

Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne – pobierz

 

5 września