Rzeczpospolita Polska

Pracownia Ergonomiczna


 

Badania

 1. Wieloaspektowe analizy ergonomiczne środowiska pracy w zakładach i przedsiębiorstwach pozwalające ocenić czy i w jakim stopniu proces produkcji lub stanowisko pracy spełnia (lub będzie spełniać) wymogi ergonomiczne. Analiza obejmuje:
 • ocenę materialnego środowiska pracy:
  – jakość oświetlenia miejsc pracy,
  – poziom hałasu,
  – mikroklimat pomieszczeń, w tym pod kątem SBS (Sick Building Syndrome),
  – poziom „smogu” elektromagnetycznego,
 • ocenę antropometryczną stanowisk pracy w kontekście ich bezpieczeństwa i przystosowania do właściwości psychofizycznych pracowników,
 • badanie wysiłku i zmęczenia przy wykonywaniu pracy statycznej i dynamicznej,
 • szacowanie ryzyka wystąpienia urazów i chorób zawodowych.

Wyniki badania przekazujemy w formie pisemnego raportu zawierającego propozycje działań mogących obniżyć ryzyko wystąpienia urazów czy chorób zawodowych i spowodować znaczącą poprawę warunków (tym samym wydajności) pracy na badanych stanowiskach.

 

 1. Diagnozy ergonomiczne produktów (np. krzeseł, rowerów, kabin operatorów urządzeń sterujących, odzieży, etc.), w oparciu m.in. o „Atlas miar człowieka” CIOP 2001, pod kątem:
 • określenia spektrum użytkowników, dla których produkt będzie wygodny i bezpieczny
 • określenia częstości występowania użytkowników o określonych wymiarach ciała (dla potrzeb przemysłu odzieżowego) lub planowania zakupów dużej ilości odzieży ochronnej


Kontakt

Instytut Biologii
Zakład Antropologii
ul. Kożuchowska 6
51-631 Wrocław

dr Jacek Szczurowski
tel: 71 320 5791 w. ton. 12
e-mail: