Rzeczpospolita Polska

Pracownia Osteologiczna


 

Badania

  1. Kompleksowe analizy antropologiczne materiałów szkieletowych, obejmujące:
  • ocenę wieku i płci oraz śladów uszkodzeń kości dla celów badawczych i kryminalistycznych,
  • rekonstrukcje przyżyciowych cech morfologicznych osobnika (wysokość i masa ciała, podstawowe proporcje),
  • rekonstrukcje wyglądu przyżyciowego głów dla celów ekspozycyjnych (wystawy, muzea), badawczych i identyfikacyjnych,
  • ocenę kondycji biologicznej populacji ludzkich i poziomu presji środowiskowej,
  • ocenę stanu zdrowia na podstawie badań paleopatologicznych.
  1. Badania radiologiczne i histologiczne patologii kości fosylnych i subfosylnych.
  1. Analizy archeozoologiczne obejmujące:
  • ocenę przynależności gatunkowej na podstawie analizy struktury tkanki kostnej,
  • ilościową i jakościową analizę archeozoologiczną.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Zakład Antropologii
ul. Kożuchowska 6
51-631 Wrocław

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.
tel: 71 320 5791
e-mail:

dr Jacek Szczurowski
tel. 71 320 5791
e-mail:

dr Dariusz Nowakowski
tel. 71 320 5887
e-mail: