Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Analizy Mikrośladów


 

Badania

Analizy zawartości metali w próbkach wody, tkankach zwierząt i roślin, osadach dennych. Wykonujemy analizy: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, Pb, Mo, Sb metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej, As, Se metodą generacji par wodorków na urządzeniu SpectrAA 220 FS. Mineralizacja materiałów odbywa się przy zastosowaniu mineralizatora mikrofalowego – MARS–5.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Zakład Hydrobiologii i Akwakultury
ul. Chełmońskiego 38 C
51-630 Wrocław

dr inż. Monika Kowalska-Góralska
tel. 71 320 5873
e-mail: