Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Oceny i Analiz Mleka


 

Badania

 • skład chemiczny (%): tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa,
 • zawartość mocznika,
 • zawartość komórek somatycznych,
 • zawartość ogólnej liczby bakterii,
 • punkt zamarzania,
 • stabilność mleka (próba alkoholowa),
 • kwasowości °SH i pH,
 • krzepliwości (próba podpuszczkowa),
 • zawartości kazeiny.

 

Aparatura badawcza

 • Infrared –150 (firmy Bentley),
 • ChemSpec –150 (firmy Bentley),
 • Somacount–150 (firmy Bentley),
 • Bactocount–70 (firmy Bentley),
 • CryoStar Automatic (firmy Funke Gerber).

 

Kontakt

Instytut Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 C
51-630 Wrocław

mgr Maria Lenarska
tel./fax 71 320 5847
e-mail: