Rzeczpospolita Polska

Pracownia Chromatografii i Badania Mięsa


 

Badania

  • profil kwasów tłuszczowych,
  • elektroforetyczny rozdział białek na żelu poliakrylamidowym (polimorfizm).

 

Aparatura badawcza

  • Chromatograf gazowy Agilent 7890A ( firmy Agilent Technologies),
  • Aparat do elektroforezy pionowej (firmy Biometra).

 

Kontakt

Instytut Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 C
51-630 Wrocław
tel./fax 71 320 5771

dr inż. Maciej Adamski
e-mail:

mgr inż. Jowita Kaszuba
e-mail: