Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Oceny i Kriokonserwacji Nasienia


 

Badania

  • Pobieranie nasienia od samców różnych gatunków ptaków domowych i wolno żyjących (kury, indyki, perlice, przepiórki, bażanty łowne, kaczki typu pekin, kaczki piżmowe, gęsi domowe, gęsi gęgawe, bernikle kanadyjskie, gęsi chińskie) i innych zwierząt np.: ssaków – króliki
  • Makroskopowa i mikroskopowa ocena nasienia (system komputerowej automatycznej analizy nasienia „CASA” z niezależnymi modułami analitycznymi ruchliwości i koncentracji plemników),
  • Kriokonserwacja nasienia (komora kriogeniczna MINIDIGITCOOL 1400 umożliwiająca liniowe kontrolowane mrożenie i rozmrażanie materiału biologicznego w parach ciekłego azotu; kontenery do ciekłego azotu (różnego typu); mikroskop Nikon Eclipse E–100; cyfrowa łaźnia wodna, typ. MLL; wirówka typ.MPW–365; wirówka Mini Spin–Eppendorf AG; pH–metr z mikroelektrodami Hanna Instruments; płyta grzewcza do wykonywania preparatów (rozmazów morfologicznych),
  • Unasienianie samic różnych gatunków ptaków,
  • Tworzenie rezerwy genetycznej w postaci zamrożonego nasienia.

 

Aparatura badawcza

  • Sprzęt do pobierania nasienia i unasienia samic ptaków różnych gatunków (automatyczny pistolet inseminacyjny); mikroskop badawczy Nikon Eclipse 50i (fluorescencyjny) z kamerą cyfrową Nikon DS–5M–U1 oraz oprogramowaniem analizy obrazu Lucia General, ze stacją roboczą Action PC i stolikiem podgrzewczym z regulowaną temperaturą (z możliwością analizowania preparatów z wykorzystaniem kontrast–fazy i fluorescencji oraz fotograficzną dokumentacją obrazu); mikroskop świetlny Jebaval Carl Zeiss; mikroskop świetlny (odwrócony) Wilovert Hunt Wetzlar; mikroskop Eclipse E 200 z kamerą Siemens; mikroskop świetlny Biolar z urządzeniem kontrastowo–fazowym; osmometr Knauer do pomiaru ciśnienia osmotycznego w zakresie do 1600 mOsmol/l; sumatory hematologiczne SH–96/12.

 

Kontakt

Zakład Hodowli Drobiu
ul. Chełmońskiego 38 D
51-630 Wrocław

dr inż. Anna Jerysz
ul. Chełmońskiego 38c, 51–630 Wrocław
tel. 71 320 5800
e-mail: