Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Oceny Jakości Jaj


 

Badania

  • Ocena cech fizycznych i świeżości jaj (pomiar komory powietrznej, ocena organoleptyczna, pomiary pH białka i żółtka; barwa, odczyn, wysokość, szerokość, jednostki Haugha),
  • Ocena stanu skorupy: czystość, barwa, struktura, pomiar grubości, wytrzymałości, wady (popękanie, nierównomierne odłożenie wapnia).

 

Aparatura badawcza

  • owoskopy (różne typy); waga elektroniczna Radwag WPS 2100/C/2; wodoszczelny pH metr CP–411 z mikroelektrodą; mikrometr elektroniczny ze statywem MW 200–01DDL Wilson Wolpert; miernik wytrzymałości skorupy – Sanovo Technology; miernik grubości skorupy pozwalający na pomiar bez konieczności rozbicia skorupy – Sanovo Technology; mikroprocesor (QCM) do oceny jakości jaj firmy TSS raz z przyrządem do pomiaru wysokości białka (QCH) oraz laboratoryjny stół do analizy treści jaj (QCAL).

 

Kontakt

Zakład Hodowli Drobiu
ul. Chełmońskiego 38 D
51-630 Wrocław

dr inż. Anna Jerysz
ul. Chełmońskiego 38c, 51–630 Wrocław
tel. 71 320 5800
e-mail: