Rzeczpospolita Polska

Pracownia Oceny Skór i Okrywy Włosowej


 

Badania

  • Badania wytrzymałości różnych materiałów (np. skóry, włosy) na zrywanie w zakresie pomiarów od 0,01 do 1000 N (zrywarka Matest), a jednocześnie wydłużenia w trakcie procesu zrywania wyrażanego w mm lub procentach.
  • Badanie ciepłochronności futer, skór, wełny i innych materiałów, drogą przewodzenia (pomiar czasu zmiany temperatury detektora pobierającego ciepło od głowicy termicznej poprzez badany materiał, przy zadanej temperaturze głowicy termicznej oraz zadanej granicznej wartości temperatury detektora) oraz .drogą promieniowania (pomiar czasu zmiany temperatury detektora pobierającego ciepło od głowicy termicznej poprzez badany materiał przy określonej odległości badanego materiału od głowicy termicznej, zadanej temperaturze głowicy termicznej oraz zadanej granicznej wartości temperatury detektora).
  • Mikroskopowe określanie przekroju poprzecznego skóry, włosów, kości itp.)
  • Pomiary ścieralności okrywy włosowej futer (aparat daje możliwość pomiaru ubytku w gramach lub procentach okrywy włosowej przy zadanym czasie badania oraz określonej ziarnistości materiału ściernego).
  • Badanie średnicy włókien w mikroskali ( np. od różnych gatunków ssaków) za pomocą mikroskopu projekcyjnego.

 

Kontakt

Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych
ul. Kożuchowska 5b
51–631 Wrocław

prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła
tel. 71 320 5779
e-mail: