Rzeczpospolita Polska

Laboratorium Analiz Materiałów Paszowych, Biologicznych i Produktów Spożywczych


 

Analiza

 • Przygotowanie próbki
 • Wsp. podsuszenia
 • Wsp. liofilizacji
 • Sucha masa
 • Energia brutto
 • Białko surowe
 • Popiół surowy
 • Popiół surowy nierozpuszczalny w HCl
 • Tłuszcz surowy
 • Włókno surowe
 • NDF, ADF
 • pH
 • LKT
 • N-NH3
 • Aminokwasy - kwaśne, siarkowe, tryptofan
 • Składniki mineralne (Ca, Mg, Na, K, Mn, Fe, Zn, Cu, S, Cr, P, I, Se, N, Cl)
 • Analiza sitowa

 

Kontakt

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
ul. J. Chełmońskiego 38 C
51-630 Wrocław
e-mail:

inż. Alicja Jezierska
e-mail:
tel.: 71-320-5840

mgr inż. Martyna Wilk
e-mail:
tel.: 71-320-5840

mgr Yekaterina Zonova
e-mail:
tel.: 71-320-5840