Rzeczpospolita Polska

Katedra Biologii Eksperymentalnej


 

Badania

Badania na mikroskopie elektronowym (TEM transmisyjny), w tym krojenie materiału na ultramikrotomie, nanoszenie na siatkę i barwienie. Zdjęcia przepisywane są na CD.

Badania na mikroskopie elektronowym (SEM scaning), w tym: preparatów biologicznych i niebiologicznych (wraz z przygotowaniem materiału), tabela składu pierwiastkowego, wykres składu pierwiastkowego, mapa pierwiastków. Zdjęcia przepisywane są na CD.

Badania histologiczne, histochemiczne, immunocytochemiczne oraz trichoskopia skaningowa.

 

Laboratorium Komórkowe

Testy in vitro wybranych substancji/leków, ocena: żywotności, proliferacji, metabolizmu, morfologii i ultrastruktury. Analiza jakościowa ekspresji. Barwienie fluorescencyjne hodowli komórkowej. Barwienie przyżyciowe hodowli komórkowej.

 

Kontakt

ul. C.K. Norwida 27 B
50-375 Wrocław

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.
tel. 71 320 5201
e-mail: